Afdeling: Imkersvereniging 't Iemenschoer voor Almelo e.o.